Plassberegning

Bomlengde: 
Dette er bommens (Fortøyningsbom eller GB-bom) totale lengde
Maks. Båtlengde:
Forenkeltrørsbommer skal maks båtlengde være bomlengden +20%
(eks. 8m bomlengde = maks. 9,6m båtlengde)
C-C:
Dette er båtplassens bredde målt fra Center til Center bom.
(Eks. 3,0m C-C)
LYS:
Dette er lysåpningen i båtplassen, dvs. bredden målt fra bomrør til gangdekke. Lysåpningen for båtplass mellom fortøyningsbom og gangbar bom (Fortøyning-GB) er C-C mål minus 30 cm.
(Eks. 3,0m C-C minus 30 cm = 2,7m lysåpning)
Maksimal båtbredde:
Her anbefales lysåpning minus 15-20cm på hver side av båten til fendring. (Eks. 2,7m lysåpning minus 40cm = 2,3m båtbredde)
(NB! Forutsetter at fortøyningsbom er 10cm bred og gangbar 50cm)

© Copyright 2018 Ferderbukta båtforening Org. nr: 896864432 - styret@ferderbukta.no