Båtplasser 2018

BÅTPLASS ADRESSE HJEMMELSHAVER(E)
1 FerderbuktaGjesteplass
2FerderbuktaGjesteplass
3Vierndroget 7
Jan, Roy, Katrine Darvik
4Vierndroget 20Bjørn E. Sogstad
5Bregneveien 10Kerstin Bystrøm Stavsholt
6Vierndroget 9Ingunn og Ole Jørgen Kirkeby
7Ostsundveien 27AGine Gjersem Kjeldsen og Pål Kjeldsen
8Vierndroget 2Marte og Audun Kjelland-Hansen
9Viernveien 11Bhadra Liss Dahl og Per Gunnar Gabrielsen
10Ostsundveien 7Svenn Nicolai E Eppeland 
11Ostsundveien 21Per Hallvard Eliassen
12Bregneveien 22Marianne og Thomas Huus Mjøen
13Vierndroget 17Herborg og Kjell Fiskaa Alvsåker
14Ostsundveien 27BMette Hellum
15Vierndroget 4Jan Olafsen
16Bregneveien 5Ole Irgens
17 Bregneveien 26Jürgen Kennemann
18Bregneveien 23Maj Britt Andersen Holmsen og Geir Holmsen
19Bregneveien 2Randi og John Willoch
20Viernveien 9Brødrende Dahl
21Viernveien 3Henriette Dahl Storm
22Bregneveien 3Sigurd Thomle
23Ostsundveien 25Marte Myhrum og Oddleif Westby
24Bregneveien 16Ragnhild Imerslund
Viser treff filtrert fra totalt

© Copyright 2018 Ferderbukta båtforening Org. nr: 896864432 - styret@ferderbukta.no