Velkommen til
Ferderbukta Båtforening

Dugnad høsten 2019

Lørdag 19. oktober
klokken 11:00

Nærmere informasjon kommer på epost

© Copyright 2018 Ferderbukta båtforening Org. nr: 896864432 - styret@ferderbukta.no